BETTOCRETE ST 100 TX

BETTOCRETE ST 100 TX

Yüksek Mukavemetli Yapısal Tamir Harcı

MALZEME TANIMI

Çimento esaslı, tek bileşenli, fiber ilaveli, tiksotropik, yüksek mukavemetli tamir harcıdır.

25 kg Polietilen Takviyeli Kağıt Torba
ayındırlık poz No: 04.613/3b-EN 1504-3 standardı/R4 sınıfına uygundur.;

Uygulama Galerisi